LUẬN ÁN

Phòng ngừa tình hình tội phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 14/07/2021 | Lượt xem: 209

Thông tin chung
Tên đề tài Phòng ngừa tình hình tội phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Người thực hiện Nguyễn Đình Luận
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đinh Thị Mai
2. PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn
Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số 9.38.01.05
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Chính sách xét xử hình sự ở Việt Nam

Người thực hiện: Đặng Văn Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí minh

Người thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Hân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Phòng ngừa tình hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Đoàn Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Tráng

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

VỀ HỆ GIÁ TRỊ CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoàn
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02