LUẬN VĂN

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 30/06/2021 | Lượt xem: 197

Thông tin chung
Tên đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai
Người thực hiện Tân Hương Huê
Người hướng dẫn 1. TS. Nguyễn Văn Cương
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 8 38 01 07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013 từ thực tiễn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Võ Văn Tám
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Chế đội tài sản của vợ chồng theo pháp Luật Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trình Phạm Đắc Duy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Thị Mai Biên

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020

Người thực hiện: Trần Văn Hùng
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Dung

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Nai

Người thực hiện: Trần Văn Giáp
Người hướng dẫn: TS. Phan Thị Thanh Huyền

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Trần Phạm Hiển
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8 38 01 07