LUẬN ÁN

Hiệu quả đầu tư công ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam

Ngày đăng: 14/09/2021 | Lượt xem: 58

Thông tin chung
Tên đề tài Hiệu quả đầu tư công ở một số nước Đông Á và bài học cho Việt Nam
Người thực hiện Thái Quang Thế
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng
2. TS. Nguyễn Xuân Cường
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Mã số 9.31.01.06
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài theo các Điều ước quốc tế về hợp tác lao động

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

TỘI BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY: TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ PHÒNG NGỪA

Người thực hiện: Nguyễn Đăng Phú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Hoa Lê
Người hướng dẫn: GS.TS. Dương Xuân Ngọc

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Quản lý nhà nước đối với xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn ngành Công an nhân dân

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo pháp luật Tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Văn Thành
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04