LUẬN ÁN

Quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm

Ngày đăng: 07/06/2021 | Lượt xem: 131

Thông tin chung
Tên đề tài Quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm
Người thực hiện Vũ Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo
Chuyên ngành Triết học
Mã số 9.22.90.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Ngô Hoài Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Phát triển các khu công nghệ cao của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Đinh Thị Thùy Linh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cù Chí Lợi

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM RỐI LOẠN TÂM THẦN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH

Người thực hiện: Đỗ Anh Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào từ năm 1959 đến năm 1975

Người thực hiện: Lê Văn Phong
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Các di tích thời đại Đá mới ở hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

Người thực hiện: Vũ Tiến Đức
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Gia Đối

Chuyên ngành: Khảo cổ học
Mã số: 9.22.90.17