LUẬN ÁN

Thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của Tòa án Việt Nam đối với trọng tài thương mại

Ngày đăng: 03/06/2021 | Lượt xem: 635

Thông tin chung
Tên đề tài Thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của Tòa án Việt Nam đối với trọng tài thương mại
Người thực hiện Nguyễn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Thị Mơ
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Ngô Hoài Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Phát triển các khu công nghệ cao của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Đinh Thị Thùy Linh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cù Chí Lợi

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm

Người thực hiện: Vũ Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM RỐI LOẠN TÂM THẦN TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NINH

Người thực hiện: Đỗ Anh Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Hoạt động của các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào từ năm 1959 đến năm 1975

Người thực hiện: Lê Văn Phong
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13