LUẬN ÁN

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2013

Ngày đăng: 13/04/2021 | Lượt xem: 182

Thông tin chung
Tên đề tài Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2013
Người thực hiện Thạch Kim Hiếu
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phan Xuân Biên
2. TS. Trần Thị Nhung
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Mã số 9.22.90.13
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

ODA của Trung Quốc cho các nước ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Viết Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Nghiên cứu văn bản Tuồng “Trung hiếu thần tiên” của Hoàng Cao Khải

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Nhận thức luận trong Duy thức học

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Người thực hiện: Phạm Quốc Luyến
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Lệ Hằng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thương Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02