LUẬN ÁN

Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Ngày đăng: 13/04/2021 | Lượt xem: 107

Thông tin chung
Tên đề tài Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
Người thực hiện Đỗ Thành Long
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn
2. PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Mã số 9.31.01.06
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

ODA của Trung Quốc cho các nước ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Viết Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Nghiên cứu văn bản Tuồng “Trung hiếu thần tiên” của Hoàng Cao Khải

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Nhận thức luận trong Duy thức học

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Người thực hiện: Phạm Quốc Luyến
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Lệ Hằng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thương Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02