LUẬN ÁN

Phát triển ngành công nghiệp Cơ Điện tử Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 02/04/2021 | Lượt xem: 87

Thông tin chung
Tên đề tài Phát triển ngành công nghiệp Cơ Điện tử Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Người thực hiện Đinh Nhật Anh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trần Đình Thiên
2. TS. Phạm Ngọc Hải
Chuyên ngành Quản lý kinh tế
Mã số 9.34.04.10
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Thi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí minh

Người thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Hân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức người sản xuất, kinh doanh Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Sỹ Phán

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

Người thực hiện: Phạm Thanh Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06