LUẬN ÁN

Vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 04/02/2021 | Lượt xem: 208

Thông tin chung
Tên đề tài Vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Nguyễn Văn Thuân
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Hữu Toàn
Chuyên ngành CNDVBC&CNDVLS
Mã số 9.22.90.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

Người thực hiện: Trần Văn Tuân
Người hướng dẫn: TS. Đinh Xuân Nam

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.05

Bảo đảm quyền của người khuyết tật ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thu Trang
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đặc điểm ngôn ngữ của người nông dân (từ tư liệu một số tác phẩm văn học)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Khang

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Tổ chức và hoạt động của các tổ chức phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam

Người thực hiện: Vũ Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đối chiếu từ ngữ nối biểu thị ý nghĩa “kết quả”, “tổng kết” tiếng Việt và tiếng Anh (trên cơ sở các văn bản khoa học xã hội)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Tố Hoa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Tình

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24