LUẬN ÁN

Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Ngày đăng: 13/01/2021 | Lượt xem: 146

Thông tin chung
Tên đề tài Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương
Người thực hiện Phạm Văn Tuyển
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 9.38.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2013

Người thực hiện: Thạch Kim Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Xuân Biên

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Phát triển thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Người thực hiện: Vũ Đức Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Thành Long
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Thi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07