LUẬN VĂN

ĐIỀU KIỆN CHO VAY TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngày đăng: 24/12/2020 | Lượt xem: 96

Thông tin chung
Tên đề tài ĐIỀU KIỆN CHO VAY TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TỪ THỰC TIỄN NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM
Người thực hiện Nguyễn Hoài Thu
Người hướng dẫn 1. TS, Nguyễn VĂn Tuyến
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 8.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Lê Minh Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Vũ Hồng Mây
Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Thực hiện pháp luật về kiểm sát khám nghiệm hiện trường từ thực tiễn viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: Vương Minh Nguyện
Người hướng dẫn: TS. Trần Quốc Toàn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

Trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa của nhà sản xuất theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Vũ Văn Dương
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Cương

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Giải quyết tranh chấp tài sản đầu tư chung vợ chồng khi ly hôn từ thực tiễn xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Vũ Thị Hải Yến
Người hướng dẫn: TS. Dương Quỳnh Hoa

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07