LUẬN ÁN

Quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam

Ngày đăng: 27/11/2020 | Lượt xem: 136

Thông tin chung
Tên đề tài Quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam
Người thực hiện Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn 1. TS. Phùng Quốc Chí
2. TS. Phan Vĩnh Điển
Chuyên ngành Kinh tế phát triển
Mã số 9.31.01.05
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015

Người thực hiện: Nguyễn Bá Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Phạm Văn Tuyển
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam

Người thực hiện: Phan Thị Thanh Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Dào

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Mối quan hệ giữa quyền tư pháp và quyền hành pháp trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trịnh Như Quỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02