LUẬN ÁN

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay

Ngày đăng: 20/11/2020 | Lượt xem: 72

Thông tin chung
Tên đề tài Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Người thực hiện Lê Thị Tâm
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Hồ Sĩ Quý
Chuyên ngành CNDVBC&CNDVLS
Mã số 9 22 90 02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: TS. Phùng Quốc Chí

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Đặc điểm ngôn ngữ hội thoại trong một số hoàn cảnh giao tiếp của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Dung
Người hướng dẫn: GS. TSKH. Lý Toàn Thắng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9 22 90 20

Các Tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người thực hiện: Lê Hoàng Tấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Người thực hiện: Phạm Thị Hoài Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra ở Việt Nam

Người thực hiện: Lại Thị Huệ
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9 38 01 05