LUẬN ÁN

Dịch vụ Công tác xã hội đối với người sử dụng ma túy từ thực tiễn các trung tâm chữa bệnh- Giáo dục- Lao động- Xã hội thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 13/11/2020 | Lượt xem: 75

Thông tin chung
Tên đề tài Dịch vụ Công tác xã hội đối với người sử dụng ma túy từ thực tiễn các trung tâm chữa bệnh- Giáo dục- Lao động- Xã hội thành phố Hà Nội
Người thực hiện Lê Thị Thủy
Người hướng dẫn 1. GS.TS Lê Thị Quý
2. TS. Bùi Thị Mai Đông
Chuyên ngành Công tác Xã hội
Mã số 9.76.01.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Quyền năng kinh tế của phụ nữ nông thôn trong mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: TS. Phùng Quốc Chí

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Đặc điểm ngôn ngữ hội thoại trong một số hoàn cảnh giao tiếp của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Dung
Người hướng dẫn: GS. TSKH. Lý Toàn Thắng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9 22 90 20

Các Tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.

Người thực hiện: Lê Hoàng Tấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Người thực hiện: Phạm Thị Hoài Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra ở Việt Nam

Người thực hiện: Lại Thị Huệ
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9 38 01 05