LUẬN ÁN

Phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam

Ngày đăng: 14/10/2020 | Lượt xem: 44

Thông tin chung
Tên đề tài Phát triển khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam
Người thực hiện Trần Duy Đông
Người hướng dẫn 1. PGS.TSKH. Nguyễn Bích Đạt
2. TS. Nguyễn Đình Chúc
Chuyên ngành Quản lý kinh tế
Mã số 9.34.04.10
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Đào tạo Thẩm phán hình sự ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Hoàng Văn Toàn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đầu tư phát triển đội tàu trong vận tải biển Việt Nam

Người thực hiện: Vũ Thị Hoàng Yến
Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Thị Thu Hằng
Người hướng dẫn: TS. Đăng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Hệ biểu tượng nghệ thuật cơ bản trong tiểu thuyết lịch sử đương đại Việt Nam

Người thực hiện: Đoàn Thanh Liêm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm cá hồng Mỹ tại Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Huy Tựu

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01