LUẬN VĂN

Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 22/07/2020 | Lượt xem: 108

Thông tin chung
Tên đề tài Định tội danh tội mua bán trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh
Người thực hiện Nguyễn Thị Liên
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đồng Đại Lộc
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 8 38 01 04
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Áp dụng hình phạt tù đối với tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt từ thực tiễn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Sướng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thi hành án phạt tiền từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Đức Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Công Thắng
Người hướng dẫn: TS. Phạm Minh Tuyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Bá Công
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Lê Thế Hưng
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04