LUẬN VĂN

Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 22/07/2020 | Lượt xem: 191

Thông tin chung
Tên đề tài Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh
Người thực hiện Nguyễn Công Thắng
Người hướng dẫn 1. TS. Phạm Minh Tuyên
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 8 38 01 04
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Quản lý nhà nước về văn hóa từ thực tiễn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Người thực hiện: Trương Đức Hiền
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Hùng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8 38 01 02

Kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Trần Xuân Vĩ
Người hướng dẫn: TS. Tôn Thiện Hương

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Trần Vy Tân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Điều tra viên trong tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Trần Văn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Trần Thị Thùy Dương
Người hướng dẫn: TS. Kiều Thanh Nga

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02