LUẬN ÁN

Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 24/06/2020 | Lượt xem: 193

Thông tin chung
Tên đề tài Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Lý Thị Ngọc
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đỗ Phú Hải
Chuyên ngành Chính sách công
Mã số 9.34.04.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Chính sách của Mỹ đối với Iran từ năm 1979 đến năm 2016

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Kim Cương

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
Mã số: 9.22.90.11

Quá trình đô thị hóa ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2015

Người thực hiện: Nguyễn Bá Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chất lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Phạm Văn Tuyển
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam

Người thực hiện: Phan Thị Thanh Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Dào

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Mối quan hệ giữa quyền tư pháp và quyền hành pháp trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02