LUẬN ÁN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Ngày đăng: 21/05/2020 | Lượt xem: 322

Thông tin chung
Tên đề tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Người thực hiện Trần Thị Huyền Thanh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh
2. PGS.TS. Trần Thị Lan Hương
Chuyên ngành Kinh tế chính trị
Mã số 9.31.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Người thực hiện: Phạm Thị Hoài Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra ở Việt Nam

Người thực hiện: Lại Thị Huệ
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9 38 01 05

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay

Người thực hiện: Lê Thị Tâm
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9 22 90 02

Quản lý ngân sách nhà nước tại địa phương trong bối cảnh hội nhập: Trường hợp tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Hoàng Thị Thúy Hà
Người hướng dẫn: Ts. Lê Xuân Sang

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Trung Kiên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04