LUẬN ÁN

Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)

Ngày đăng: 25/03/2020 | Lượt xem: 93

Thông tin chung
Tên đề tài Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)
Người thực hiện Hoàng Vũ Linh Chi
Người hướng dẫn 1. GS. TS Đặng Nguyên Anh
2. PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh
Chuyên ngành Chính sách công
Mã số 9.34.04.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khai thác than - TKV khu vực Quảng Ninh

Người thực hiện: Phạm Thu Trang
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9 34 01 01

Tiểu thuyết Việt Nam thời kì Đổi mới nhìn từ đặc trưng phản ánh nghệ thuật

Người thực hiện: Đặng Ngọc Khương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đăng Dung

Chuyên ngành: Lí luận văn học
Mã số: 9 22 01 20

Pháp luật về kiểm dịch động, thực vật ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Vân Trà
Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu từ thực tiễn vùng Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Hà Huy Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình trong bối cảnh hội nhập

Người thực hiện: Phí Thị Nguyệt
Người hướng dẫn: TS. Chử Văn Lâm

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10