LUẬN ÁN

Chế định Viện kiểm sát nhân dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam

Ngày đăng: 28/02/2020 | Lượt xem: 264

Thông tin chung
Tên đề tài Chế định Viện kiểm sát nhân dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam
Người thực hiện Ngô Hùng Thái
Người hướng dẫn 1. PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: GS, TSKH Phan Xuân Sơn

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh của người Anh/ Mỹ và tiếng Anh của người Việt

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Kỹ năng ứng phó với stress của cư sĩ Phật tử thành phố Huế

Người thực hiện: Trần Viết Phòng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Võ Thị Thu Diệu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Hoạt động của Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Tạ Thị Lê
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Liên

Chuyên ngành: Tôn giáo học
Mã số: 9.22.03.09