LUẬN ÁN

Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm Phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng: 21/02/2020 | Lượt xem: 138

Thông tin chung
Tên đề tài Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm Phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên
Người thực hiện Nguyễn Thu Hằng
Người hướng dẫn 1. TS. Dương Đình Giám
2. TS. Lê Xuân Sang
Chuyên ngành Kinh tế phát triển
Mã số 9.31.01.05
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khai thác than - TKV khu vực Quảng Ninh

Người thực hiện: Phạm Thu Trang
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9 34 01 01

Tiểu thuyết Việt Nam thời kì Đổi mới nhìn từ đặc trưng phản ánh nghệ thuật

Người thực hiện: Đặng Ngọc Khương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đăng Dung

Chuyên ngành: Lí luận văn học
Mã số: 9 22 01 20

Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)

Người thực hiện: Hoàng Vũ Linh Chi
Người hướng dẫn: GS. TS Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Pháp luật về kiểm dịch động, thực vật ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Vân Trà
Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu từ thực tiễn vùng Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Hà Huy Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02