LUẬN ÁN

Tổ chức bản của người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng: 21/02/2020 | Lượt xem: 135

Thông tin chung
Tên đề tài Tổ chức bản của người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Người thực hiện Đàm Thị Tấm
Người hướng dẫn 1. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh
2. PGS.TS Lâm Bá Nam
Chuyên ngành Nhân học
Mã số 9.31.03.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng của Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Lê Ngọc Duy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9 38 01 02

Quan điểm của Gia Long và Minh Mạng về xây dựng, quản lý đội ngũ quan lại (1802 – 1841)

Người thực hiện: Hồ Ngọc Đăng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: GS, TSKH Phan Xuân Sơn

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh của người Anh/ Mỹ và tiếng Anh của người Việt

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Kỹ năng ứng phó với stress của cư sĩ Phật tử thành phố Huế

Người thực hiện: Trần Viết Phòng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01