LUẬN ÁN

Cuộc sống của những bà mẹ đơn thân ở các khu công nghiệp nhìn từ góc độ chính sách xã hội” (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương)

Ngày đăng: 13/02/2020 | Lượt xem: 76

Thông tin chung
Tên đề tài Cuộc sống của những bà mẹ đơn thân ở các khu công nghiệp nhìn từ góc độ chính sách xã hội” (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương)
Người thực hiện Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trần Thị Kim Tuyến
Chuyên ngành Xã hội học
Mã số 9.31.03.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm Phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hằng
Người hướng dẫn: TS. Dương Đình Giám

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Tổ chức bản của người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Đàm Thị Tấm
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Đời sống dân gian trong hoạt động bảo tàng hiện nay (nghiên cứu trường hợp Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh)

Người thực hiện: Phạm Lan Hương
Người hướng dẫn: GS.TS Lê Hồng Lý

Chuyên ngành: Văn hóa dân gian
Mã số: 9.22.90.40

Ba vị thánh trong các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh và tâm thức dân gian ở vùng châu thổ Bắc Bộ

Người thực hiện: Khúc Mạnh Kiên
Người hướng dẫn: PGS. TS Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa dân gian
Mã số: 9.22.90.41

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Mạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07