LUẬN ÁN

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường Đại học khu vực tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng: 09/01/2020 | Lượt xem: 138

Thông tin chung
Tên đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường Đại học khu vực tỉnh Quảng Ngãi
Người thực hiện Nguyễn Thị Phương Ngọc
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn An Hà
2. PGS.TS. Mai Hà
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Mã số 9.34.01.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quản lý hoạt động thực hành lâm sàng theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên ngành Y các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phan Hoàng Trọng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Chính sách phát triển bền vững làng nghề từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Đặng Thị Đào Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Tư tưởng Nguyễn Đức Đạt trong tác phẩm Nam Sơn tùng thoại

Người thực hiện: Trần Thị Nhẹn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Nguyên Việt

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Người thực hiện: Trần Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14