LUẬN ÁN

Đối chiếu các đơn vị từ vựng thuộc trường thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh

Ngày đăng: 30/12/2019 | Lượt xem: 117

Thông tin chung
Tên đề tài Đối chiếu các đơn vị từ vựng thuộc trường thị giác trong tiếng Việt và tiếng Anh
Người thực hiện Trần Thị Hải Bình
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Văn Khang
Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số 9.22.20.24
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Thơ mới (1932 – 1945) từ góc nhìn phê bình sinh thái

Người thực hiện: Bùi Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

Chuyên ngành: Lí luận văn học
Mã số: 9.22.01.20

Quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng Tây Nam bộ

Người thực hiện: Võ Văn Luyến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Người thực hiện: Ung Duy Ba
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Thanh Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đăng Khiêm

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Tiểu thuyết và hồi kí Tô Hoài sau 1945 dưới góc nhìn thể loại

Người thực hiện: Vũ Thị Thương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lý Hoài Thu

Chuyên ngành: Lí luận văn học
Mã số: 9.22.01.20