LUẬN VĂN

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay

Ngày đăng: 11/12/2019 | Lượt xem: 279

Thông tin chung
Tên đề tài Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay
Người thực hiện Trần Thị Quỳnh Châu
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trần Đình Hảo
Chuyên ngành Luật kinh tế
Mã số 9.38.01.07
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thi Oanh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Tưởng Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Trương Thanh Huyền
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Yến

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LẠNG SƠN

Người thực hiện: Triệu Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

THỦ TỤC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC TRONG XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Trần Viết Hải
Người hướng dẫn: Ts. Hoàng Thị Quỳnh Chi

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02