LUẬN VĂN

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

Ngày đăng: 04/05/2020 | Lượt xem: 149

Thông tin chung
Tên đề tài Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay
Người thực hiện Nguyễn Hoài Nam
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Cao Thi Oanh
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 9.38.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Tạ Thị Nhung
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thái Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

VẬN DỤNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ĐỨC

Người thực hiện: Phạm Thế Hùng
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - LICOGI

Người thực hiện: Nguyễn Viết Dụng
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thu Thủy

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (CDĐL) BUÔN MA THUỘT

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Trí
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

Người thực hiện: Lưu Thị Phong Lan
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01