LUẬN VĂN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LẠNG SƠN

Ngày đăng: 06/12/2019 | Lượt xem: 226

Thông tin chung
Tên đề tài QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LẠNG SƠN
Người thực hiện Triệu Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Mai Thanh
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 8.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Tạ Thị Nhung
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thái Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

VẬN DỤNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ĐỨC

Người thực hiện: Phạm Thế Hùng
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - LICOGI

Người thực hiện: Nguyễn Viết Dụng
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thu Thủy

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (CDĐL) BUÔN MA THUỘT

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Trí
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

Người thực hiện: Lưu Thị Phong Lan
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01