LUẬN ÁN

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 02/12/2019 | Lượt xem: 71

Thông tin chung
Tên đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh
Người thực hiện Nông Minh Trang
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ
2. Ts. Lương Minh Huân
Chuyên ngành Quản lý kinh tế
Mã số 9.34.04.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Đặng Thu Hà

Người thực hiện: Thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Tuyết

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tiểu học ở các xã miền núi thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Lê Thy Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Kim Long

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Quản lý bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức cho công chức các sở thuộc thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Lê Ngân Giang
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Hôn nhân của người Tày ở vùng biên giới huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: Lê Anh Hòa
Người hướng dẫn: TS. Lê Duy Đại

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Đánh giá chính sách cán bộ, công chức cấp xã ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: LƯƠNG MẠNH SƠN
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02