LUẬN ÁN

Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên ngành sư phạm mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 02/12/2019 | Lượt xem: 73

Thông tin chung
Tên đề tài Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên ngành sư phạm mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh
Người thực hiện Tô Nhi A
Người hướng dẫn 1. Nguyễn Thị Hoa
Chuyên ngành Tâm lý học
Mã số 9.31.04.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Trần Văn công
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Sơn

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quản lý nhà nước về báo chí điện tử ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Minh Thắng
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Thế Liên

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9 38 01 02

Pháp luật về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Kỷ luật sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam

Người thực hiện: NGuyễn Thành Vinh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh

Người thực hiện: Nông Minh Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.01