LUẬN VĂN

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI TP CẦN THƠ

Ngày đăng: 15/11/2019 | Lượt xem: 88

Thông tin chung
Tên đề tài PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TẠI TP CẦN THƠ
Người thực hiện Phùng Thúy Hằng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
Chuyên ngành Phát triển bền vững
Mã số 8.31.03.13
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Người thực hiện: Nguyễn Minh Triệu
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Hùng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8 38 01 02

Bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Hoài Nhơn, tình Bình Định

Người thực hiện: Võ Phương Quang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Trịnh Thị Thúy Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8 38 01 04

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Trần Thị Liên
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hoài

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ

Người thực hiện: Trần Quỳnh Mai
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thu Hằng

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02