LUẬN ÁN

Đổi mới tổ chức quản lý cảng biển Việt Nam theo hướng mô hình chính quyền cảng tự chủ

Ngày đăng: 28/10/2019 | Lượt xem: 82

Thông tin chung
Tên đề tài Đổi mới tổ chức quản lý cảng biển Việt Nam theo hướng mô hình chính quyền cảng tự chủ
Người thực hiện Trần Hoàng Hải
Người hướng dẫn 1. TS. Trần Kim Hào
2. Ts. Tô Đình Thái
Chuyên ngành Quản lý kinh tế
Mã số 9.34.04.10
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Phương Liên

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Đối chiếu thuật ngữ thời trang Anh-Việt

Người thực hiện: Hoàng Thị Huệ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Nghệ thuật tiểu thuyết Diêm Liên Khoa

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Chanh

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài
Mã số: 9.22.02.45

Từ ngữ xưng hô trong sử thi Dam Săn

Người thực hiện: Phạm Thị Xuân Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Phúc

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.01.09

Giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phạm Thị Thu Phương
Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Anh Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07