LUẬN ÁN

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan

Ngày đăng: 08/10/2019 | Lượt xem: 52

Thông tin chung
Tên đề tài Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan
Người thực hiện Lê Thị Khánh Ly
Người hướng dẫn 1. PGS.TS Đinh Công Tuấn
2. PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Mã số 9.31.01.06
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Hoạt động kinh tế hiện nay của người Hoa ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Người thực hiện: Nguyễn Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang Hoan

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Hoạt động trợ giúp pháp lý theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Việt Khoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Phan Trung Lý

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đặc điểm tiếng Anh chuyên ngành dược học trong sự đối chiếu với tiếng Việt

Người thực hiện: Võ Thị Bê
Người hướng dẫn: GS. TS. Hoàng Văn Vân

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Người thực hiện: Lê Minh Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Điều chỉnh cảm xúc bản thân của cha mẹ với con lứa tuổi học sinh trung học cơ sở

Người thực hiện: Vũ Thị Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Minh Nguyệt

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01