LUẬN ÁN

Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam

Ngày đăng: 04/10/2019 | Lượt xem: 71

Thông tin chung
Tên đề tài Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam
Người thực hiện Ngô Thị Thu Hoài
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Hoạt động kinh tế hiện nay của người Hoa ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Người thực hiện: Nguyễn Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang Hoan

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Hoạt động trợ giúp pháp lý theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Việt Khoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Phan Trung Lý

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đặc điểm tiếng Anh chuyên ngành dược học trong sự đối chiếu với tiếng Việt

Người thực hiện: Võ Thị Bê
Người hướng dẫn: GS. TS. Hoàng Văn Vân

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Người thực hiện: Lê Minh Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan

Người thực hiện: Lê Thị Khánh Ly
Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Công Tuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06