LUẬN ÁN

Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand

Ngày đăng: 11/09/2019 | Lượt xem: 58

Thông tin chung
Tên đề tài Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand
Người thực hiện Nguyễn Hà Phương
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng
2. PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa
Chuyên ngành Kinh tế quốc tế
Mã số 9.31.01.06
Nội dung thông tin tóm tắt

 

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Cuộc sống của những bà mẹ đơn thân ở các khu công nghiệp nhìn từ góc độ chính sách xã hội” (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương)

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Kim Tuyến

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Mạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam

Người thực hiện: Lê Kim Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

Người thực hiện: Lê Thị Thu Hương
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Khắc Thuân

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

An sinh xã hội của lao động trong khu vực phi chính thức: Nghiên cứu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Hồ Ngọc Châm
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01