LUẬN ÁN

Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc – An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam

Ngày đăng: 08/08/2019 | Lượt xem: 99

Thông tin chung
Tên đề tài Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc – An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam
Người thực hiện Lương Chánh Tòng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Đặng Văn Thắng
2. TS. Phạm Hữu Công
Chuyên ngành Khảo cổ học
Mã số 9.22.03.17
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Các tội phạm về môi trường ở Việt Nam: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Lợi

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Tài Tuệ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quang Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam: Lý luận và thực tiễn

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam

Người thực hiện: Lại Xuân Môn
Người hướng dẫn: PGS.TS. BÙI QUANG TUẤN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9 34 04 10

Ẩn dụ ý niệm về thị trường chứng khoán trong tiếng Anh và tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Năng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24