LUẬN ÁN

Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm người nhập cư từ nông thôn vào thành phố (Qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)

Ngày đăng: 05/08/2019 | Lượt xem: 103

Thông tin chung
Tên đề tài Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm người nhập cư từ nông thôn vào thành phố (Qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)
Người thực hiện Nguyễn Như Trang
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Tô Duy Hợp
Chuyên ngành Xã hội học
Mã số 9.31.03.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Các tội phạm về môi trường ở Việt Nam: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Lợi

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Các tội phạm về hàng giả theo pháp luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Tài Tuệ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Quang Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam: Lý luận và thực tiễn

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân Việt Nam

Người thực hiện: Lại Xuân Môn
Người hướng dẫn: PGS.TS. BÙI QUANG TUẤN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9 34 04 10

Ẩn dụ ý niệm về thị trường chứng khoán trong tiếng Anh và tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Năng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24