LUẬN ÁN

Thuật ngữ ngân hàng trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt

Ngày đăng: 02/08/2019 | Lượt xem: 126

Thông tin chung
Tên đề tài Thuật ngữ ngân hàng trong tiếng Anh và tương đương của chúng trong tiếng Việt
Người thực hiện Đỗ Hạnh Dung
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Hà Quang Năng
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
Mã số 9.22.20.24
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Lê Phương Linh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.02

Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh

Người thực hiện: Phạm Thị Hạnh
Người hướng dẫn: TS. Trương Minh Đức

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Hoạt động kinh tế hiện nay của người Hoa ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Người thực hiện: Nguyễn Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang Hoan

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Hoạt động trợ giúp pháp lý theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Việt Khoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Phan Trung Lý

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đặc điểm tiếng Anh chuyên ngành dược học trong sự đối chiếu với tiếng Việt

Người thực hiện: Võ Thị Bê
Người hướng dẫn: GS. TS. Hoàng Văn Vân

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24