LUẬN ÁN

Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Ngày đăng: 02/08/2019 | Lượt xem: 166

Thông tin chung
Tên đề tài Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Người thực hiện Nguyễn Thị Đông
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tế
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Luân
Chuyên ngành Kinh tế phát triển
Mã số 9.31.01.05
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Hành hương Phật giáo chùa Hương hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Loan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tại Hưng Yên

Người thực hiện: Nguyễn Minh Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Phước Minh

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Phạm Quốc Sử
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Trần Văn công
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Sơn

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quản lý nhà nước về báo chí điện tử ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Minh Thắng
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Thế Liên

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9 38 01 02