LUẬN ÁN

Hội quán người Hoa ở Nam Bộ từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XX

Ngày đăng: 01/08/2019 | Lượt xem: 65

Thông tin chung
Tên đề tài Hội quán người Hoa ở Nam Bộ từ cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XX
Người thực hiện Lê Thụy Hồng Yến
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Ngô Minh Oanh
2. TS. Phạm Thị Thu Nga
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
Mã số 9.22.90.13
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Hành hương Phật giáo chùa Hương hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Loan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tại Hưng Yên

Người thực hiện: Nguyễn Minh Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Phước Minh

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Phạm Quốc Sử
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Tổ chức hành nghề luật sư theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Trần Văn công
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Sơn

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quản lý nhà nước về báo chí điện tử ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Minh Thắng
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Thế Liên

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9 38 01 02