LUẬN ÁN

Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

Ngày đăng: 05/07/2019 | Lượt xem: 214

Thông tin chung
Tên đề tài Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong hoạt động chứng minh buộc tội của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự
Người thực hiện Nguyễn Hữu Hậu
Người hướng dẫn 1. PGS. TS. Trần Đình Nhã
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 9.38.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Viết Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hành quyền công tố trong điều tra các tội giết người theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Quốc Hân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Phước
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Nghiên cứu văn bản Then cấp sắc Nôm Tày tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Lời nói giới thiệu và tự giới thiệu trong tiếng Việt (có liên hệ với tiếng Anh)

Người thực hiện: Tưởng Thị Phương Liên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Hữu Hoàng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20