LUẬN ÁN

Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Ngày đăng: 20/06/2019 | Lượt xem: 155

Thông tin chung
Tên đề tài Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở
Người thực hiện Nguyễn Văn Tường
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa
Chuyên ngành Tâm lý học
Mã số 9 31 04 01
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam

Người thực hiện: Lê Minh Chuẩn
Người hướng dẫn: TS. Đinh Thị Mai

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9 38 01 04

Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Phương Liên

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Đối chiếu thuật ngữ thời trang Anh-Việt

Người thực hiện: Hoàng Thị Huệ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Nghệ thuật tiểu thuyết Diêm Liên Khoa

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Chanh

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài
Mã số: 9.22.02.45

Từ ngữ xưng hô trong sử thi Dam Săn

Người thực hiện: Phạm Thị Xuân Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Phúc

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.01.09