LUẬN ÁN

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển các khu công nghiệp của tỉnh hưng Yên theo hướng bền vững

Ngày đăng: 18/06/2019 | Lượt xem: 81

Thông tin chung
Tên đề tài Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển các khu công nghiệp của tỉnh hưng Yên theo hướng bền vững
Người thực hiện Kim Quang Chiêu
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Đỗ Đức Bình
2. PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa
Chuyên ngành Kinh tế phát triển
Mã số 9.31. 01.05
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Viết Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thương Huyền

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hành quyền công tố trong điều tra các tội giết người theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Quốc Hân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Huyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Phước
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Nghiên cứu văn bản Then cấp sắc Nôm Tày tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Lời nói giới thiệu và tự giới thiệu trong tiếng Việt (có liên hệ với tiếng Anh)

Người thực hiện: Tưởng Thị Phương Liên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Hữu Hoàng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20