LUẬN ÁN

Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ

Ngày đăng: 12/06/2019 | Lượt xem: 74

Thông tin chung
Tên đề tài Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh từ thực tiễn vùng Đông Nam Bộ
Người thực hiện Trần Tuấn Duy
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Thị Hương
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tường
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9 31 04 01

Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội

Người thực hiện: Đào Thanh Hải
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thủ tục giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Anh Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sức khỏe của con người qua thực tiễn của tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Nguyễn Huy Tài
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển các khu công nghiệp của tỉnh hưng Yên theo hướng bền vững

Người thực hiện: Kim Quang Chiêu
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Đức Bình

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31. 01.05