LUẬN VĂN

Diện mạo và đặc điểm du ký biển đảo Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX

Ngày đăng: 07/06/2019 | Lượt xem: 183

Thông tin chung
Tên đề tài Diện mạo và đặc điểm du ký biển đảo Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX
Người thực hiện Kiều Ngọc Dung
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn
Chuyên ngành Văn học Việt Nam
Mã số 8.22.01.21
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thi Oanh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Quỳnh Châu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Tưởng Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Trương Thanh Huyền
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Yến

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LẠNG SƠN

Người thực hiện: Triệu Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02