LUẬN VĂN

TRUYỆN NGẮN NGUYỄN DẬU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA

Ngày đăng: 07/06/2019 | Lượt xem: 40

Thông tin chung
Tên đề tài TRUYỆN NGẮN NGUYỄN DẬU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA
Người thực hiện Đinh Thị Hiền
Người hướng dẫn 1. TS. Lê Thị Dục Tú
Chuyên ngành Văn học Việt Nam
Mã số 8 22 01 21
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận văn khác

Diện mạo và đặc điểm du ký biển đảo Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XX

Người thực hiện: Kiều Ngọc Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 8.22.01.21

Đề tài viết về thiếu niên qua ba tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Cây chuối non đi giày xanh của Nguyễn Nhật Ánh

Người thực hiện: Mai Quân
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thị Thu Hà

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 8 22 01 21

Sinh kế hiện nay của người Xơ Đăng ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hoa
Người hướng dẫn: TS. Võ Thị Mai Phương

Chuyên ngành: Dân tộc học
Mã số: 8 31 03 10

Hôn nhân hiện nay của người H’mông Đen ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: TS. Vi Văn An

Chuyên ngành: Dân tộc học
Mã số: 8 31 03 10

Ẩm thực của người Nùng ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Người thực hiện: Lê Hoàng Đức
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Hữu Bình

Chuyên ngành: Dân tộc học
Mã số: 8 31 03 10