LUẬN VĂN

Ẩm thực của người Nùng ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 07/06/2019 | Lượt xem: 106

Thông tin chung
Tên đề tài Ẩm thực của người Nùng ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Người thực hiện Lê Hoàng Đức
Người hướng dẫn 1. TS. Hoàng Hữu Bình
Chuyên ngành Dân tộc học
Mã số 8 31 03 10
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận văn khác

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai từ thực tiễn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Trương Hữu bản
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Pháp luật về Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ thực tiễn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Trần Thị Lệ Quyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 8.38.01.07

Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Người thực hiện: Trần Hồng Tình
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Điệp

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

Đồng phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam: khía cạnh so sánh”

Người thực hiện: Phạm Trung Hiếu
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Trung

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

Định tội danh các tội phạm về ma túy từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng

Người thực hiện: Nguyễn Viết Huấn
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04