LUẬN ÁN

Phát triển sinh kế bền vững của nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày đăng: 18/05/2019 | Lượt xem: 108

Thông tin chung
Tên đề tài Phát triển sinh kế bền vững của nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)
Người thực hiện Nguyễn Hòa
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Lê Thanh Sang
Chuyên ngành Xã hội học
Mã số 9.31.03.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tường
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9 31 04 01

Áp dụng pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội

Người thực hiện: Đào Thanh Hải
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thủ tục giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Anh Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sức khỏe của con người qua thực tiễn của tỉnh Hải Dương

Người thực hiện: Nguyễn Huy Tài
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển các khu công nghiệp của tỉnh hưng Yên theo hướng bền vững

Người thực hiện: Kim Quang Chiêu
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Đức Bình

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31. 01.05