LUẬN ÁN

Phát triển bền vững du lịch vùng duyên hải Đông Bắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày đăng: 08/06/2017 | Lượt xem: 220

Thông tin chung
Tên đề tài Phát triển bền vững du lịch vùng duyên hải Đông Bắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Người thực hiện Phạm Quế Anh
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Phạm Trung Lương 2. TS. Vũ Trường Sơn
Chuyên ngành Khác
Mã số
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Từ ngôn ngữ văn học đến ngôn ngữ điện ảnh (trường hợp “Chí Phèo” của Việt Nam và “AQ chính truyện” của Trung Quốc)

Người thực hiện: Vũ Thị Ngọc Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Tấn

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Hoàng Ngọc Hải
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực trạng chăm sóc trẻ em trong gia đình nông thôn ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Người thực hiện: Lương Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Sự tham gia của công dân vào quá trình hoạch định chính sách công từ thực tiễn ở Trung Quốc hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Diệu Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phùng Thị Huệ

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Đặc điểm của thuật ngữ thủy sản tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Đức Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Quang Năng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24